Her amelimiz kayıt altında! Kim gizlenebilir?

1674

Kitap Satış Noktaları

“Allah’ın göklerdeki ve yerdeki her şeyi bildiğini görüp anlamıyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki, dördüncüleri Allah olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları Allah olmasın. Bundan daha az, yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, Allah insanlarla beraberdir. Kıyamet günü Allah insanların tüm yaptıklarını karşılarına koyacaktır. Allah, her şeyi hakkıyla bilir.” (Mücadele, 7)

“Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Biz insana şah damarından daha yakınız.” (Kaf, 16)

“(Ey elçimiz!) Sen her ne yapıyorsan ve Kur’an’dan her ne okuyorsan ve siz (ey insanlar) her ne yapıyorsanız yapın, siz yaptıklarınıza daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz. Yerde ve gökte, zerre kadar veya zerreden daha küçük veya büyük hiçbir şey Rabbinden gizlenemez ve her şey kesin bir kitapta kayıtlıdır.” (Yunus, 61)

Bu ayetleri tekrar tekrar okuyup derin derin düşünmeli her mümin… Her an her yaptığımızla, her konuştuğumuzla, niyetimizle ve planımızla yüce Yaradan’ın huzurundayız. Şu an ve her an bizi görüyor. Ağlamalarımızı, gülmelerimizi, sevinç ve üzüntülerimizi görüyor, duyuyor, biliyor.

Kinlerden, öfkelerden, kıskançlıklardan, hüzünlerden, ıstıraplardan aynı anda haberi var. Her şey O yüce Sahibin kontrolü ve hakimiyeti altında…

Tüm bunlar bütün detaylarıyla bir gün karşımıza çıkarılmak üzere kayda geçiyor. Nasılsa kimse görmüyor ve bilmiyor mu düşünüyoruz?

İnsanlar insanları kandırabilir ama kim Allah’ı kandırabilir? İnsanlar zulümlerini unutup belki unutturabilir ama kim Allah’a unutturabilir?

Yalnız başımızdayken başımızda Rabbimiz… Bir özel kimseyle baş başa iken de onun huzurundayız. Her şeyimizi yaratan ve her şeyimizi bilen Rabbimiz olup biten her detayı kıyamet günü karşımıza çıkarmak üzere kaydediyor. Beynimize, tenimize, enerji bedenimize, tanıklık edenlerin hafızasına yerleştirmekle kalmıyor, meleklerine kaydettiriyor. Birisi yaptıklarını azıcık inkâr edecek olsa bin taraftan milyon şahit dikilecek karşısına…

Kıyamet günü amel defterimizde görünce utanacağımız işleri yapmaktan yüce Allah’ın korumasına sığınıyoruz. Muhammed Bozdağ