Kur’ana göre uzun ömür uğursuz mu?

3881
Gençlikten yaşlılığa

Kitap Satış Noktaları

-Hocam, az önce karşılaştığım bir ayet. Yasin suresi 68. (Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz. Hâlâ düşünmeyecekler mi?” Bu ayetten uzun ömrün iyi olmadığı manası mı çıkar?

-Hayır! Allah o ayetle bize herkesçe zaten malum bir durumu açıklamayı değil, malum bir durumun yansıttığı iman delilinin farkına vararak imanımızı güçlendirmeyi amaçlıyor.

O ayeti dikkatle anlayalım… “Ve men nuammirhu nunekkishu fîl halk(halkı), e fe lâ ya’kılûn” buyuruyor Allah… Kimin ömrünü uzatıyorsak/kimi yaşlandırıyorsak “ve men nuammirhu”, aynı yaşlanan kişinin bedenini zayıflatıp güçsüz düşürüyoruz. “nunekkishu fîl halk”.

Diğer deyişle, “insanları yaşlandırdıkça zihnen ve bedenen güçten düşürmemize odaklanın. Bunun üzerinde düşünün buyuruyor yüce Yaradan! Neden peki? Anlamı anlatımın içinde ima ediliyor:

“Bu tabloyu düşünüp de hala Allah’ın varlığını ve her şeye hâkimiyetini anlamıyor mu aklınız? (e fe lâ ya’kılûn)! Baksanıza o yaşını ilerlettikçe güçten düşürdüğümüz insana. O bileği sert delikanlıları, o güzel kızları nasıl yaşlanıp dizleri titreyen, ne yediğini dahi unutan yaşlı ninelere ve dedelere dönüştürdüğümüze bakın. Üzerinde düşünün ki bu acayip dönüşümün kendi kendine bir tesadüfün eseri olamayacağını, tüm bunların ancak Allah’ın eseri olabileceğini idrak edin.

Bu ayetten maksat buradan insanın ömrünün uzamasından iyi veya kötü bir anlam çıkarmak değildir. İnsanın hayatındaki bu yükselip geriye dönüşün Allah’ın varlığına apaçık ayet/delil olduğunu aklen idrak edip imanı arttırma çağrısıdır. Muhammed Bozdağ