Irak ve Suriye’den Dünya savaşına doğru…

1875

Kitap Satış Noktaları

Bütün dünyanın malı toplansa bir tek masum çocuğun canının feda edilmesine değmez. Allah indinde bir tek masum kulunun canı bütün dünya mülkünden değerlidir. Bu zalimler Müslümanların biraz daha petrolünü ve enerjisini kapabilmek için yüzbinlerce masumun canına kıyıyorlar.

Irakta, Suriye’de ve dünyanın başka ülkelerinde yüzbinlerce günahsızın canına acımasızca kıyılıyor. Felaket Halep’in kapısına dayanıncaya kadar bütün Suriye’yi yıktı. Yuvaları ateşlere veriliyor veya bombalarla başlarına yıkılıyor, şehirleri yok ediliyor. Bunca masun can Amerika’nın, İngiltere’nin, Almanya’nın, İsrail’in, Rusya’nın ve oralarda bomba patlatan sair ülke liderlerinin umurunda değil.  Hepsi de kendilerini ülkelerinin korumasında ve güvenlikte görüyorlar ve bir avuç daha enerji çalabilmek için yakıp yıkıyorlar.

Kahhar Allah o tamamen suçsuz, masum kullarının feryatlarını görüyor, duyuyor ve tüm yapılanları tek tek kaydediyor. Bütün insanlık bu felaketlere seyirci kalmakla imtihan oluyor.

Ey dünya! Sanıyor musunuz ki Allah bu cinayetlerinizi yanınıza kâr bırakacak? Kibrinizin karşılığını birinci ve ikinci dünya harbinde on milyonlarca can vererek ödediğinizi ne çabuk unuttunuz? Aradan sadece yarım asır geçti ve aynı caniliklere geri döndünüz.

Bu zalimliklerinize karşı Allah bu sefer başınıza yeni Hitlerler getirir ve bu seferki dünya savaşı önceki gibi olmaz. O zamana göre, binlerce kat güçlü nükleer bombalara sahip ülkeler, bu kez dünyayı yok ederler. Allah insanlığı bir kez daha küresel savaşla cezalandırırsa bu sefer milyarlarca insan ölür. Moskova’sından Berlin’ine, Londra’sına, New York’una kadar bütün büyük şehirler kırılıp boşalır. Hemen hepsi de cehennem yolcusu olarak…

Yetsin artık bu canilik. Bu zalimlik son bulsun. Yetsin bu kibir. Yetsin bu kudurmuş aç gözlülük. Yetsin bu küfür. Allah tarihteki nice zalim kavimleri yok etti. Bu küresel zulümlerin sonucu tüm yeryüzünün paramparça olmasıdır. Görün artık bunu. Bir kıvılcım çakmasına bakıyor her şey. Şu yüzbinlerce masuma acımıyorsunuz da, kendinize de mi acımıyorsunuz?

Allah’ım artık bizi kurtar. Bizi masum kullarınla birlikte yaz. Mazlumların feryatlarına tahammül gücümüz kalmadı. Aynı yıkılışların başımıza da geleceği günleri öylece bekler gibiyiz. Kalabalıklar oyunda, oynaşta, şehvet peşinde. Ne yapacağımızı bilemez hale düştük. Sözümüzü dinleyenler çok az.

Yeryüzünde korsanlıkla fesatlar çıkarıp katliamlar yapan küresel güçler akıllarını başlarına almayacaklarsa, onları acilen perişan eyle. Biz müminleri Kur’an’dan uzaklaştırarak parçalayıp böyle perişan eden ulemaya da akıl ve basiret ver. Bu ümmeti yanlış kişilerin peşinden koşmaktan kurtar ve hepimize, sana gerçekten iman etmiş yol gösterici önderler lütfeyle.

Dr. Muhammed Bozdağ