Peygamberimizin (asm) anne babası cennet ehlinden olacak mı?

2364

Kitap Satış Noktaları

Soru: Sayın Hocam, Peygamber Efendimiz’in anne ve babasının durumu ne idi? İslâmdan evvel öldüler. Cennette diyen hocalar da var, ateşte diyenler de.

Cevap: Biz bunun cevabını kesin bilemeyiz, sadece zannederiz. Bir de şu var, aslında peygamberler dışındaki hiç kimsenin (hadiste cennetle müjdelenenler meselesi var ama) yine de insanların zahirine bakarak ehli cennet olduğundan emin olamayız. Çünkü kalbinde gerçek iman var mıydı, Allah’a karşı gizlediği bir kibri var mıydı? Münafık mıydı? Biz alimliğine, yüksek ahlâkına vs. bakıp ehli cennet diye sadece zannederiz.

Şeytanın asırlarca o yüksek kulluğu yapıp da içinde büyüttüğü kibri yüzünden nasıl çöktüğü malum değil mi? Bugün aramızda evliye olan bir zatın yarın küfürle ölmeyeceğinin garantisi yoktur. En büyük tehlike insanın Allah’a karşı kibre girmesidir. Şeytan ilim sahiplerine sağdan yaklaşır ve onları Allah’a yakın oldukları veya cenneti kazanmalarının garanti olduğu iddiasıyla kibre düşürebilir. İnsan en yüksekten en alçağa düşebilir. Sorunuza gelince…

Peygamberin din tebliği kendisine ulaşmamış kimse, peygamberin getirdiği dinin detaylarından sorumlu tutulmayacak. Fakat herkes, peygamber tebliğini duysun duymasın, en azından vicdanına gelen iman ilhamı nedeniyle,  tek Allah’a imandan sorumlu tutulacak kıyamet günü. Kur’an ayetlerinden bunu net anlıyoruz.

Peygamberimizin (sav) muhterem anne babaları Peygamberimizin tebliğini duymadan önce vefat ettiler. Dolayısıyla da getirdiği İslam’ı inkâr etmediler. Sadece Allah’a imandan ve dünyadaki zalimliklerden kul hakkından vs. sorgulanırlar kıyamet günü. Eğer kalplerinde Allah inancı var ise ve insanlara da zalimlik yapmadılarsa ehli cennettirler itikadındayım.

Rivayetlere göre peygamberimizin annesi de babası da çok mübarek ve muhterem insanlar idiler. Şerefli idiler. Öyle anlaşılıyor ki her ne kadar amcası Ebu Leheb gibi bazı akrabaları peygamberliğini inkâr ettiyse de, Peygamberimizin soyunda Allah inancı da (haniflik) hâkimdi. Bu açıdan gerçeği ancak Allah bilir diyorum ve vicdanımda Peygamberimizin anne babasının ehli cennet olmaları lazım geldiğine ümit ve iman ediyorum. Muhammed Bozdağ