Allah’ın biz müminlere yardımı gelir mi?

1911

Kitap Satış Noktaları

Allah’ın biz müminlere yardımı gelir mi?

Yaklaşan büyük beladan bizi kurtarır mı?

İslam ümmetini sıradan geçirip tek tek doğruyorlar, görüyorsunuz!

Her Müslüman millet önce kendi kendini imha ediyor,

Sonra da malları çalınıyor ve sonra da parçalanıyorlar.

Senin milletin de onlara hem de en büyük tehdit gibi geliyor.

Biz paramparçayız, onlar tek vücut!

Biz hala zayıfız ve onlar yeni savaş robotları geliştiriyorlar.

Bu şartlarda biz müminler Denizle Firavun arasında sıkışmış gibiyiz.

Allah’ın yardımı bize gelir mi?

Bize tuzak kuranları tuzaklarına düşürüp de belalarında boğuşturur mu?

Tıpkı Nuh veya Musa peygamberleri takipçileriyle kurtardığı gibi…

Allah’ın yardım kapısı her zaman açıktır, fakat gelmesinin şartları vardır…

Sen peygamberini terörist gösterir, terör işler ve teröre oh olmuş dersen,

Sen malını har vurup harman savurursan,

Sen mevki makam, eğlence, zevkü safahat peşinde koşarsan,

Sen zalimi mazlumdan ayırma azminde olmazsan,

Sen şer kimselere şirin görünmeye çalışırsan,

Sen İbrahim aleyhisselam gibi ölmeye hazır bir teslimiyetle Allah’a yönelmezsen,

Sen elinden gelen çabayı ve duayı ortaya koymazsan,

Sen Allah’ın düşmanlarına ve müşrik örgütlere yaltaklanırsan,

Sen fuhşa göz kırparsan ve haram şehvetten hoşlanırsan,

Allah’ın yardımı sana neden gelsin?

Bunu milletin çoğu yaparsa Allah’ın yardımı millete neden gelsin?

Osmanlı evlatlarını nasıl çil yavruları gibi dağıtıp doğradılarsa seni de doğrarlar.

Feryatlar edersin çaresiz, kırılır gidersin.

Fakat eğer Allah’ın yardımını dilersen,

Onun yüce Kitabına akılsızca ve taklitle değil, basiretle sarılacak yüreğin,

Allah’ı yanlış anlamaktan ve zulmetmek ihtimalinden titreyeceksin.

Ölümüne çalışacaksın, Allah’ın emrettiği gibi,

Sonra da ateşe atılırken bile sarsılmayacak yüreğin.

Kazanacaksın ama dünya malı sevgisini atacaksın yüreğinden.

Terörden kaçınacaksın küfürden ve ateşten kaçındığın kadar.

İmandan sonraki ilk görevin barışa hizmet olacak.

Canını ve dinini koruyamadığın yurttan hicret edeceksin.

Ancak o zaman Allah’ın yardımını umabilirsin.

Yoksa milyonlarca Müslümanla birlikte gözlerinin önünde yok olur gidersin.

Gaib gözüne açılınca anlarsın nerede hata ettiğini ama,

Çoktan iş içten geçmiş olur.

Allah bizi cehaletten uyandırsın.

Rahmetiyle bizi koruyup kurtarsın!  Dr. Muhammed Bozdağ