Duanın esas meyvesi bizi Rabbimizle irtibatlandırmasıdır!

971

Kitap Satış Noktaları

-Aynen öyle. Meyve istiyorsak ağaç dikmeliyiz. Çalışmadan sadece dua sonuç vermez. Duasız çalışmadan da verim olmaz.

-Doğru söylüyorsunuz ve şunları da dikkate alalım: Allah bize, dünya işlerimizde başarılı olabilmemiz için bu ikisini birden yapmamızı emretmiş. Yani çok çalışıp çokça dua etmemiz gerekiyor. Dua bizi mutive ediyor ve çaba ile de hızla amacımıza yaklaşıyoruz. Karıncaların bile ölümüne çalışmakla Allah’ın emrine uyduğu yeryüzünde bunlardan birini yapıp öbürünü yapmayan kişi Allah’a asilik, saygısızlık etmiş oluyor.

Bir de şunu unutmamak lazım. Dua ille de dünyevi bir derdimizin veya sırf dünyevi ihtiyaçlarımızın giderilmesi için değildir. Duanın esas meyvesi bizi Rabbimizle irtibatlandırmaya en güzel vesile olmasıdır. Dua gerçek bir kulluk bilinciyle Rabbimize yönelmemize vesile oluyor. Hiç bir başka ibadet kulu dua kadar bir içtenlikle Allah’a yaklaştıramıyor. Bir de duanın asıl meyvesi her samimi duanın karşılığını ahırette çok büyük kazanımlar olarak, cennet sarayları gibi suretlerde alacak olmamızdır. Muhammed Bozdağ