Bir insanı kişisel günahlarından dolayı katletmek haramdır!

1163

Kitap Satış Noktaları

Bugün İslam coğrafyalarında mezhep mülahazalarıyla Müslümanlar birbirini katlediyor. Camiler taranıyor, bombalanıyor. Mezhepçi kavgaların yurdumuza da sirayet etmesi ihtimalinden yüreğimiz titriyor. Ateş kapımıza dayanmıştır ve artık mezhepçiliğin arkaplanında gizlediğimiz gerçeklerimizle yüzleşmeye mahkûmuz.

Bir insanı dininden dolayı katletmek haramdır. Bir insanı mezhebinden dolayı katletmek haramdır. Bir insanı kişisel günahlarından dolayı katletmek haramdır. Yeryüzünde karışıklık çıkarandan veya haksız yere cinayet işleyenden başkasını katletmeyi Allah haram kılmıştır. Bu üç gerçeğe aykırı olan her türlü din ve mezhep anlayışı Kur’an’a aykırıdır. Bugün İslam coğrafyasında kanın gövdeyi götürmesinin esas sebeplerinden birisi bu Kurani gerçeğin çiğnenmesi ve mezhep fetvaları aracılığıyla bambaşka din anlayışlarının ihdas edilmesidir.

İşte ey fetvacılar, siz öldürmeye fetva verirken bu ayeti çiğnediniz: “Bir cana kıymaya veya yeryüzünde karışıklık çıkarmaya karşılık olmaksızın kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur.” (Maide, 5/32) Bu ayet mutlak bir çerçeve çiziyor ve ölüm cezasını iki kesin şarta bağlıyor. Bu ayet üzerinde düşünmeden verdiğiniz o kararlarla yol açtığınız karanlığın hesabını Kahhar Allah soracak size ve hakka sahip çıkamadığımız için de dünyada bedelini hepimiz birlikte ödeyeceğiz.

Kim bir masumu öldürmeyeni ve yeryüzünde karışıklık çıkarmayanı, herhangi bir başka mülahaza ile öldürürse o katildir. O bütün insanları öldürmüş gibidir. O hangi dinden veya mezhepten olursa olsun Allah’ın düşmanıdır. Bu ümmet eğer kendine gelmezse, Kur’an yerine Kur’an’dan saptıran rehberlere itaat etmenin bedelini çok kanlı ödeyecektir. Muhammed Bozdağ