Sadece kadına değil, herkese karşı şiddet suç olmalı!

3856

Kitap Satış Noktaları

Dün medyada birçok ses kadına yönelik şiddeti konuştu.

Neden genel olarak şiddetin her türlüsü değil de, sadece kadına yönelik şiddet? Neden dedeye, nineye, hastaya, âcize yönelik şiddet değil? Neden çocuklara yönelik şiddet değil? Neden hayvanlara yönelik şiddet hariç? Neden terör yok bu işin içinde? Neden psikolojik şiddet dâhil değil buna?

Tutturmuşsunuz kadına yönelik şiddet diye… Siz böyle yaptıkça kadını hedef haline getiriyorsunuz. Şiddet yapanların kadına karşı daha da azgınlaşmasını, şiddeti cinayete, katliama vardırmalarını teşvik ediyorsunuz. Yıllardır nice kanunlar çıktı, nice tedbirler alındı. Bakın istatistiklere. Kadına yönelik şiddeti azaltabilirdiniz mi?

Şiddetin aklı yok. Öfke geldiğinde akıl gider ve öfkeyi sebeplerinden yakalamazsanız sonu ya cinayet olur veya intihar. Karısını vuran gidiyor bir kurşun da kendi kafasına sıkıyor. Siz neden aklı çökerten o sebeplere odaklanmıyorsunuz?

Şiddeti önlemenin yolu ırkçılık veya ayrımcılık veya şiddeti cinsiyet temelinde almak değildir. Bu dünyada kadın öldüren erkek olduğu kadar erkek veya çocuk öldüren kadın da vardır. Şiddet söz konusu olduğunda erkekle kadın arasında fark yoktur. Erkek insandır da kadın başka bir türün canlısı değildir. İkisi de insandır ve gücü yeter ve şartları olursa ikisi de aynı şiddeti uygulayabilir. Gazeteler her gün her iki türden şiddetin yığınlarca örneklerini çarpıyor yüzümüze.

Kadını hedef yapmayı bırakın. Sorunu şiddet olarak ele alın artık. İnsana yönelik şiddet niye diyemiyorsunuz? Öldürülen küçük yavruların hesabını kimse sormayacak mı?

Neden şiddet deyip duruyor da şiddetin sebeplerine bir türlü değinmiyorsunuz? Bu işte alkolizmin payı ne? Zinanın payı ne? Gasp ve kabadayılık huyunun payı ne? Bu ülkenin bir tane bilimcisi mi yok şiddetin sebeplerini size gösterecek? Bir sürü araştırma yapılmış ve sebepler besbelli iken… Her yıl gündeme geliyor kadına yönelik şiddet. Millet de bu şovlara aldanıyor mu sanıyorsunuz? Şiddet yapmayın filan demenizden korkuyorlar mı sanıyorsunuz? Bu sözlerinizi sadece şiddetle alakası olmayan insanlar ciddiye alıyor. Gerisi duyuyorsa da öfkelerini tetikliyorsunuz sadece.

Dün, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü imiş de ondan imiş. Batı medeniyetinin geliştirdiği, gizli ideolojik amaçlara hizmet eden faydasız araçları taklit etmek zorunda mıyız? Düzeltip de doğrusu yapmamıza bir engel mi var?

Yapılması gereken önce kadını hedef haline getirme söylemini terk etmektir. Şiddeti kadıncı açıdan değil, herkes için genel açıdan ele almaktır. Şiddet vakaları üzerinden şiddetin sebeplerini toplumun önüne koymak ve bu sebeplerle mücadele etmektir. Yoksa siz böyle diye diye şiddeti azdırdığınız için şiddetin ortağı, reklamcısı, yayıcısı ve sorumlularından olursunuz. Dr. Muhammed Bozdağ