Kabe pastalarıyla yozlaşıyoruz!

1082

Kitap Satış Noktaları

İş Kabe pastalarıyla doğum günü  kutlamalarına dayandı. Dinimizi yozlaştırıyoruz!

Kimi mezhep yorumlarına göre evin duvarına resim asmak, hatta resim çektirmek bile haram. Heykel bulundurmak konusunda ise çok daha sert yaklaşımlar var putperestliğe karşı. Ben şahsen konuyu bu kadar katı yorumlamıyorum ve bu katı yorumlarla amel etmiyorum. Ama bütün bütün de resimci, heykelci değilim. Evin duvarında çocuğunuzun resminin bulunmasını veya bahçenizde bir ördek maketi koymayı putperestlik olarak görmüyorum.

Fakat dikkat edilsin. İçerik önemlidir. Şayet o maket, heykel veya resim, toplumun bir kesimince kutsanan, yüceltilen, korkulan, boyun eğilen veya ilah gibi aşırı sevilen bir şeyi, bir dini olguyu simgeliyorsa işte o zaman bunun adı putperestliği taklit etmektir, şirktir. Ya da o şey bir aile büyüğü bile olsa, bir köşeye normal resmini koymanın ötesine geçilirse, ona sırf saygı, yüceltme amacıyla onun büyük bir imgesinin yüksek bir yere asılmasını da helal göremiyorum, dinimizle bağdaştıramıyorum. Kişininkabe_den_pasta_olur_mu_h525871_1cde3 bilincine ve kastına göre de bu şirkin Allah indinde oranı ve derecesi vardır.

Bir kamu görevlisinin odasına yarı çıplak Buda heykeli koyduğunu hatırlıyorum. Koridorundan her geçişimde açık kapıdan o heykeli görüyordum. Uzun süre o odada çalışan uzmanın gayrimüslim olduğunu zannettim. Günün birinde kendisini Cuma namazında görünce şaşkına döndüm ve kendisine bürosundaki o heykeli sordum. Süs olsun diye koymuş imiş. Bir mümin için korkunç ve çok can yakıcı bir bilinçsizlik!

Şimdi Müslüman yüreklerin bu korkunç tehlikeye ısındırılması ve Avrupa’da Hıristiyanlıkta başardıkları gibi, bizde de İslam dışı bir Müslümanlık üretme çalışmaları tam gaz devam ediyor. Kutlu doğum haftası pastaları bu çöküşün ayyuka çıktığı örneklerden oldu. Giderek artan bir hızda, İslam’dan uzak bir dindarlık tarzı ve yeni yeni kötü bid’alar türetiliyor.

Yıllardır bu memlekete Mevlana ve dönen Mevlevi maketleri görüyorum. Dinin kutsalları haline getirilen o ve benzeri maketçikler sağda solda satılır oldu. Şimdi de doğum günü kutlamalarında Kabe pastaları sürüldü piyasaya… Ailemde hiç bir zaman çocuklarımın doğum günü kutlamalarını hoş karşılamamış ve her zaman bunun islam medeniyetinin yozlaştırılması olduğunu ısrarla söylemiş bir insanım. Teknoloji bakalım yakında ne getirecek.

Yıllar önce bu maketlerin anlamını düşündüm ve kendimi uzaklaştırdım. Birinin heykelini kaldırıp öbürünün heykelini getiriyorsun. Bir kutsama/tapınma davranışını kaldırıp öbürünü koyuyorsun ve senin dindarlık adına yaptığın daha korkunç. Çünkü öteki heykelin en azından İslami olmadığını anlıyor vicdanlar. Ama sen onun yerine Mevlevi veya Kâbe heykelini koyduğun zaman bu sefer aynı tapınmayı meşru görmeye başlıyor avam insanlar. Sen de bunu meşru sanıyorsun. Heyhat, tarihteki ilk heykeller peygamber heykelleriydi. Ne yapıyorsunuz ey saptırıcılar? Allah’ın dinine birbiri ardına hançer saplıyorsunuz! Muhammed Bozdağ