Berat gecenizi kutluyoruz!

Her günümüzün mübarek gecelerimiz gibi bir kulluk bilinciyle bereketlenmesini dilerim.

2156

Kitap Satış Noktaları

Berat gecenizi  tebrik ediyoruz.

Peygamberimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim!.. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim.” (İbn Mâce, Sünen, “İkâmetü’s-salât”, 191.)

Muhammed Bozdağ, Dua

Muhammed Bozdağ, Dua

Mübarek gecelerde ilim, ibadet, tövbe, zikir, dua, Kuran okuma gibi amellere daha bir içten odaklanıyoruz. Bu gecelerin sevabı ve mağfireti sair gecelere göre kat kat daha fazla olacağı inancı ve ümidiyle…

Fakat öbür yandan Müminler olarak görevimiz bütün bir hayatımızı yüce Yaradan’ın emrettiği ahlak dairesinde yaşama azmi içerisinde olmaktır. Mübarek gecelerde kulluğunu hatırlayıp da sair gecelere unutan Müslüman bu samimiyetsiz anlayışla Allah’ın rahmetinden kendini mahrum eder.

Bizim her günümüz ancak kulluğumuzla güzelleşebilir. Kulluğun temeli ise iman, ilim,  ahlak ve iyiliktir.

Bu gecelerin maneviyatının da sürüklemesiyle Allah’ın yolundaki gidişatımızı gözden geçirip bir nefis muhasebesi yapalım. Bu gecelerin en büyük hayrı bundan sonraki hayatımızı düzeltmemize manevi olarak destek sağlayan tefekkürlere vesile olmasıdır.

Gecemizin hayrına ulaşmak nasip olsun. Yüce Allah tövbelerimizi kabul eylesin. Bu gecenin ibadetleriyle ilmimizi ve basiretimizi arttırsın. Ailelerimize huzur, dirlik ve düzen lütfetsin. Yüreklerimizi iman nuruyla doldursun. Muhammed Bozdağ