Mevlid Kandilinizi tebrik ediyoruz.

8192
Mevlid Kandili

Peygamberimizin Hicri Doğum yıl dönümlerini kandil olarak eda etmeyi İslam ümmeti birkaç asırdır kendine adet edinmiştir. Bu gece de Peygamberimizin dünyaya gelişinin Hicri 1445. Yılındayız ve Mevlit kandilini idrak ediyoruz. Kandilinizi tebrik ediyoruz.

Allah’ın son hak dini olan İslam’ın kaynağı Kur’an-ı Kerim’i Allah’tan Cebrail aleyhisselam aracılığıyla getiren Peygamberimiz, Miladi 571 yılında Mekke’de doğmuştur. Babası, kendisi doğmadan vefat etmiş; 4 yaşına kadar süt anne yanında, ardından Amine annesinin yanında kalmıştır. Annesinin vefatı üzerine de 6 yaşından itibaren kendisine dedesi Abdülmuttalip bakmıştır. 8 yaşında dedesi de vefat edince bu kez amcası Ebu Talip kendisini korumasına almıştır. Peygamberimiz 25 yaşına vardığında, 40 yaşındaki Hatice Anne ile evlenmiş ve 40 yaşına ulaştığında ilk vahiy inmiştir. Kur’an-ı Kerim 23 yılda tamamlanmış ve Peygamberimiz de 63 yaşında dünyadan ayrılmıştır.

Çocukluğu yetimlik içerisinde geçen Peygamberimiz, gençliğinde dürüstlüğü ve güvenilirliği ile nam salmış ve bu yüzden halk arasında Emin Muhammed adıyla anılmıştır.

Rabbimiz Peygamberimiz hakkında şöyle buyurdu: “Muhammed Allah’ın elçisidir ve nebilerin de sonuncusudur.” (Ahzab, 40) “Biz seni âlemler için rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya, 107) “Muhakkak ki Allah’ın elçisi sizden Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.” (Ahzab, 21)

Mevlit Kandilini eda etmenin manası, Peygamberimizin misyonunu, dinimizin anlamını ve değerini topluluk halinde yeniden hatırlamak ve bu geçeği, Rabbimizin emirleri çevresinde yeniden kenetlenmenin vesilesi kılmaktır. Peygamberimizin güzel ahlakını övmekten maksat da toplumu o yüksek ahlaka teşvik etmek ve o yüce ahlakın yayılmasına hizmet etmektir. Yoksa peyamberimizin haşa övülmeye ihtiyacı olmasından değildir.

Şöyle buyurdu Yüce Allah: “De ki: ‘Eğer siz Allah’ı seviyorsanız bana uyun; Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.’” (Âl-i İmran, 31) Demek oluyor ki, müminlerin yaşama amacı Allah’ı sevmek ve Allah’ın sevgisini kazanmaktır ve bunu başarmalarının yolu da Peygamberimizin getirdiği ve yaşadığı Kur’an ahlakına uymaktır.

Önceki peygamberlerle birlikte Peygamberimize, ailesine ve sahabelerine selam olsun. Rabbimiz bize, Peygamberimizin güzel Kur’an ahlakıyla yaşama bilinci nasip eylesin. Getirip bize tebliği ettiği Kur’an-ı Kerim’e yürekten bağlanmayı ve emredilen ahlaka uygun yaşamayı bize nasip eylesin.

Peygamberi göklere çıkarıp da yaşadığı örnek ahlakı öğrenmemek ve o ahlaktan uzak, Allah’ın emirleriyle alakasız bir yaşantıdan çıkacak peygamber sevgisi samimi ve makbul değildir, sahtedir.

Son olarak, dün İstanbul’da yaşanan elim terör olayını bu vesileyle bir kez daha kınıyor, ölenlere rahmet ve kalanlarına sabır diliyorum. Rabbimiz teröristlere fırsat vermesin. Bizi her türlü terör felaketinden korusun.

Dr. Muhammed Bozdağ